DET RETTE MILJØ


De sidste 15 år har jeg arbejdet målrettet som underviser indenfor talentudvikling i sang, sangskrivning, skuespil og performance.

Jeg har især arbejdet med de 15-25 årige hvor teenagere bliver til unge voksne. Hvor stemme og identitet flytter sig meget og hvor de skal finde en vej ind til voksenlivet. I sportens verden har man forstået det forlængst, at vil man have dygtige professionelle udøvere så skal man talentudvikle og det kræver mere end undervisning. 

- Der skal laves et miljø hvor talenter bliver set, valideret og udfordret fysisk, mentalt, emotionelt og spirituelt.
- Der skal være møder med rollemodeller og frihed til at fejle og prøve ting af.
- Der skal skabes netværk og venskaber og man skal føle man er i et miljø af ligesindede med sparring, men hvor man også har plads til at udforske egne veje.
- Der skal være kvalificeret undervisning og mentorforhold til kvalificerede voksne, og gode rammer i form af lokaler og andre støtte foranstaltniger som kørsel, mad og boligforhol​​d.

Stemmetræning, Performance Coaching og Foredrag

​​

KURSER OG WORKSHOPS FOR GRUPPEr


Jeg har lavet workshops, forløb og kurser for grupper på talentlinier, højskoler, efterskoler, gymnasier, foreninger og musikskoler.

Jeg sætter forløb og program sammen efter ønske, men dette er nogen af de populære løsninger:


STEMMEN for grupper: 

Vokalidentitet... Vi er meget generte når det kommer til vores stemme.

Alt for mange er bange for at bruge deres udtryksfulde stemme foran andre, og den frygt kan kun flyttes i en respektfuld gruppe med andre ligesindede.

Hvis vi er dygtige og erfarne stemmebrugere, sangere eller skuespillere så er vi måske frie med vores stemme når vi står for os selv eller med en lærer på tomandshånd,

men ikke i arbejdet med gruppen - det kan (og skal) der rettes op på!

I et velfungerende kunstnerisk talentudviklingsmiljø er denne vokale frihed en nødvendighed -

et bevis på at man i gruppen har lov til at udvikle og flytte sig som individ, men dog stadig er en del af og accepteret af gruppen

Kurset kan have forskellig varighed og tilrettelægges efter niveau, antal og alder


DRAMATIKKEN for grupper:

Bevægelse, kropssprog og gestik er en meget vigtig del af udtryksfuld og effektiv kommunikation.

​Faktisk egner dramatikken sig bedst som gruppe undervisning.

Jeg underviser efter behov i en eller anden from for Skuespilsteknik. 

Stanislavski (Actions, Units, Objectives)
Meisner (Øjeblikket, Kontakten, Fantasien)

Laban (Bevægelsesmønstre)
Williamsson (Bevægelsesfrihed)
Linklater (Stemmefrihed)

Dialekter og Accenter (Engelske US og UK eller danske)
Arketypiske Lydmasker (Vokale Identitetstyper)
Shakespeare (Hvordan løser man Jambisk pentameter)


PERFORMANCE for grupper:

Dette handler om at sætte sang og udtryk sammen enten i sang indenfor rytmisk musik eller i dramatisk sang.

Her kopler jeg blandt andet de arketypiske Vokale identitetstyper, skuespilsteknik og sangteknik sammen og underviser i:

​- Hvordan man følger en impuls
- Hvordan man er fuldt til stede
- Hvordan man skaber menneskelige bånd
- Hvordan man påvirker sine omgivelser
- Hvordan man opretholder en energirig tilstand